PROJEMİZ HAKKINDA

Projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bu gaye ve hedeflerle imam hatip neslini düşünce ve medeniyetimizin kodları ile buluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

"Itri Kültür & Sanat" projesi kapsamında musiki ve görsel sanat (geleneksel ve çağdaş) programı uygulayan imam hatip liseselerine ve öğrencilerine yönelik olarak katkılar sağlanacaktır

MÜSDAV HAKKINDA

Vakfımız, 1997 yılında “Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların, hizmetine sunmak Japonya’da İslam Dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla iş birliği yapmak” üzere “Tokyo Camii Vakfı” adıyla faaliyete başlamış, kuruluş kararı 13 Ocak 1998 tarihli ve 23229 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

04 Aralık

Konya, 29 Kasım 2023 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışı Din Hizmetleri İstişare Toplantısı ve 2023 İtrî Kültür Sanat Müzik Toplantısı Konsere Ev Sahipliği Yaptı…

Bu önemli etkinlik, din hizmetleri üzerine yapılan istişarelerin yanı sıra İtrî kültürünün zenginliğiyle bezenmiş bir müzik konserini içeriyordu. Konya'da gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşama fırsatı sundu.

10 Ağustos

Itri Kültür Sanat Ekibi Fransa’da

Vakfımız tarafından, geleneksel ve çağdaş görsel sanat programı uygulayan imam-hatip okulu öğrencilerine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Itrî Kültür Sanat Programı etkinlikleri devam ediyor.

05 Mayıs

ITRÎ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cami musiki formlarından biri olan enderun usulü ile teravih namazı etkinliklerini değerlendirmek ve cami musikisinin diğer formlarını planlamak amacıyla MÜSDAV Genel Merkezinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

YARIŞMALAR

İSTATİSTİKLER

780

Öğrenci

0

Kamp

6

Faaliyet

26

Okul

“İslâm sanatı bütün tezahür şekillerinde İslâm’ın varlık ve hayatı algılayış ve anlamlandırış biçimini yansıtır. Diğer bir ifadeyle İslâm sanat eserleri onları ortaya koyanların inanç ve hayat tarzlarının en somut göstergesidir. Bu sanat İspanya’dan Endonezya’ya, Orta Asya’dan Büyük Sahrâ’nın güney uçlarına kadar birbirinden çok uzak ülkeleri birleştiren bir kültürün ve medeniyetin ifadesidir. Başta mimari eserler olmak üzere hat, mûsiki ve tezhipten giyim kuşamla ilgili olanlarına kadar bütün sanat eserleri bu geniş alanda bir geleneğin inanç ve hassasiyetini, sosyal ve ekonomik yapısını, politik motivasyonunu ve görsel duyarlılığını göz kamaştırıcı bir şekilde dışa vurur. İslâm sanatı İslâm mâneviyatı ve dünya görüşünün biçimler alanındaki bir açılımıdır.”

Turan KOÇ
TDV İslam Ansiklopedisi “Sanat” maddesi, 36/90.