Proje Yürütücüsü Müsdav Hakkında

Vakfımız, 1997 yılında “Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların, hizmetine sunmak Japonya’da İslam Dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla iş birliği yapmak” üzere “Tokyo Camii Vakfı” adıyla faaliyete başlamış, kuruluş kararı 13 Ocak 1998 tarihli ve 23229 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vakfımız kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip olup. 05.01.2001 tarihli ve 2001/1902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır. MÜSDAV kuruluşundan bu yana eğitim, kültür, din hizmeti, hayri hizmetler ve inşai faaliyetler olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok faaliyette bulunmuş, önemli yatırımlar gerçekleştirmiş, Müslüman toplulukların hak ve statüleri ile ilgili etkinliklere imza atmıştır.

 

Detaylı bilgi için: MÜSDAV

MÜSDAV' ın Projedeki Rolü

MÜSDAV projenin yürütücüsü olarak, gerekli her türlü idari, mali, hukuki altyapı çalışmalarının yanı sıra, icra aşamasında; etkinlik planlama, organizasyon, iletişim, ulaşım, eğiticilerin ve sorumluların belirlenmesi ve maliyetlerinin karşılanması, programın hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, projenin uygulandığı okul idareleriyle ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliğinin canlı tutulması, proje sürecini ve sonuçlarını analiz ederek raporlama gibi tüm iş ve işlemleri üstlenmektedir.

MÜSDAV Program kapsamındaki tüm rollerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve istişare içerisinde yürütmektedir.

Vakfımız 2003 yılında “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı”, 2017 yılından itibaren de “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” (MÜSDAV) adıyla ve kurumsal kimliğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.