Projemizin Amacı

 

MÜSDAV; Musiki, geleneksel ve görsel sanat programı olarak açılmış olan imam-hatip liselerinin temel eğitim materyallerini temin etmeyi, yurtiçi ve yurtdışı eğitim kültür programlarına öncülük etmeyi, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan desteklemek suretiyle, ufku geniş ve erdemli bir gençliğin yetişmesini amaçlamaktadır.

İmam-hatip liseleri, ülkemizin milli ve manevi kalkınmasının yanı sıra İslam' ın insanlığa hayat veren barış ve esneklik mesajlarının evrensel boyutta yayılmasına katkı sunan okullardır. Bu mesajların ulaştırılmasında kültür ve sanat, en önemli vesilelerdendir. Millî Eğitim Bakanlığınca ülkemizin farklı illerinde 26 Anadolu imam-hatip lisesinde musiki ve güzel sanatlar programı başlatılmış olması kuymetlidir.

Projenin Hedefleri

  1. Program kapsamındaki okullara rağbeti artırmak,
  2. Okulların musiki ve sanat atölyelerini fiziksel açıdan geliştirmek,
  3. Musiki korolarının ve geleneksel/görsel sanatlar alanında yurtiçinde ve yurtdışında etkinlikler tertip ederek, ülkemizin kültür ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak,
  4. Kültür ve sanat vesilesiyle insanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak,
  5. Kamu kurumlarının yürütmekte olduğu faaliyetlere destek sunmak, sivil toplum ve kamu iş birliğini sağlamak,
  6. Kültür ve sanat alanında iyi eğitim almış, özgüven sahibi, sosyal becerileri gelişmiş, ulusal ve uluslararası etkinliklerle tecrübe edinmiş bireyler yetiştirmek suretiyle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı kapasitesine katkı sunmak,
  7. İslam kültür ve medeniyetinin bizlere miras bıraktığı değerleri sonraki nesillere aktaracak ve akranlarına rol model olacak sanatkarlar yetiştirmektir.

 

Itrî projesiyle, bu okulları tercih eden öğrencilere ve okullara katkı sunulması amaçlanmaktadır.